Οι Θεματικοί Τομείς του Συνεδρίου

 • Χρηματοδοτήσεις και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Προετοιμασία για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες και τους δήμους. Στρατηγικοί άξονες σχεδιασμού και υλοποίησης του Αστικού Ιστού και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών [ICT] στην Διοίκηση και Ανάπτυξη των δήμων και Περιφερειών. Τα νέα έργα και οι ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • Το «Έξυπνο Σπίτι» και πως οι νέες συσκευές και η διασύνδεσή τους αλλάζει την σημερινή όψη, μορφή και λειτουργικότητα των κατοικιών μας.

 • Η σημασία του Internet of Things (ΙοΤ) και η αξιοποίησή του. Εφαρμογές Κινητών Επικοινωνιών. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και η σημασία της σε Οργανισμούς και Δημότες.

 • Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Καινοτομία και οι «καθαρές» Τεχνολογίες στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων. Επανασχεδιασμός και αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

 • Εφαρμοσμένες λύσεις και καλές Επιχειρηματικές Πρακτικές της Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Έργα πληροφορικής και νέες υπηρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες. Ανάπτυξης και νέος ρόλος των ΚΕΠ.

 • Προστασία Δημοτών από κακόβουλες χρήσεις του Διαδικτύου, Κυβερνοεθισμός. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας. Ψυχολογική Υποστήριξη. Πρόληψη και Πρωτοβάθμια Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε ευπαθείς ομάδες.

 • Διαχείριση Ενέργειας, αξιοποίησης των Δικτύων Ενέργειας και Υψηλής Τεχνολογίας. Ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες στα Οδικά Δίκτυα και στις Μεταφορές. Ψηφιακά Εισιτήρια, «έξυπνες στάσεις», διαχείριση κυκλοφορίας.

 • «Καθαρά» Μέσα μαζικών Μεταφορών. Ηλεκτροκίνηση, «Καθαρά»καύσιμα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, «Ψυχρά» υλικά. Υβριδικά Οχήματα και Οχήματα χωρίς Οδηγό. Βελτιστοποίηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Υποδομές φιλικές προς το Περιβάλλον και προς τους Δημότες. 

 • Περιβάλλον, Αειφορία. Κλιματική Προστασία. Διαχείριση νερού και απορριμμάτων. Ανακύκλωση. «Πράσινη» Αστική Ανάπτυξη. «Καθαρές» ενεργειακές πηγές, «Πράσινες» Υποδομές και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Εξοικονόμηση Ενέργειας. Διαχείριση υπηρεσιών και Μετρήσεις εξ αποστάσεως.

 • Πολιτικές αξιοποίηση των Οδικών Αξόνων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των εμπορευματικών μεταφορών και των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων. Υπηρεσίες και υποδομές υποστήριξης καταστημάτων, επιχειρήσεων και Ζωνών Οικονομικής Δραστηριότητας

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δήλωση Συμμετοχής

Ομιλητές

Χορηγοί

Τόπος Διεξαγωγής

Χρήσιμες πληροφορίες

Ζαλόγγου 15

Κορυδαλλός, 18120

Ελλάδα

Tel: 210 4225585-520

Fax: 210 4225939

e-mail: info@teamworks.gr

© 2023 by Horizon. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon