ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ :

«Smart Cities Awards», «Digital Citizens Excellences»,

«Τιμώμενες Πόλεις», «Τιμώμενες Περιφέρειες»

Από την πρώτη διοργάνωσή του Συνεδρίου - Εκθεση «Smart Cities – Digital Citizens» η οργανωτική Επιτροπή θεώρησε απαραίτητη την ανάδειξη καλών πρακτικών σε Ελληνικές Πόλεις, οι οποίες παρουσιάζουν εύστοχες υλοποιήσεις σε όλο το πλέγμα των «Εξυπνων Πόλεων», ώστε να αναδειχθούν τόσο μέσω του Συνεδρίου όσο και στην κοινωνία για να τύχουν ευρύτερης αναγνώρισης και αποδοχής.

Με γνώμονα την ανάδειξη και παρουσίαση σημαντικών έργων, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό τους, που έχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και αποτελέσματα στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, η Οργανωτική Επιτροπή αναδεικνύει με ιδιαίτερο τρόπο έργα της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τα οποία εντάσσονται στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και Αειφορίας, θεσμοθετώντας:  

  1. τα Βραβεία «Smart Cities Awards», που αφορούν σε επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων από Δήμους και Περιφέρειες με άμεσο στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών τους

  2. τα Βραβεία «Digital Citizens Excellences» αφορούν σε υπηρεσίες των Δήμων προς τους Δημότες βασισμένες ψηφιακές υποδομές. 

  3. την διάκριση των «Τιμώμενων Πόλεων», όπου παρουσιάζονται στρατηγικές και υλοποιήσεις που προάγουν την Καινοτομία, την Αειφορία, την ανθρώπινη διάσταση της Πόλης.την Διάκριση «Τιμώμενων Περιφερειών» για τις στρατηγικές προτεραιότητες και προτάσεις τους για την εκκίνηση της αναπτυξιακής, δημιουργικής και καινοτομικής πορείας της χώρας.

Ζαλόγγου 15

Κορυδαλλός, 18120

Ελλάδα

Tel: 210 4225585-520

Fax: 210 4225939

e-mail: info@teamworks.gr

© 2023 by Horizon. Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon